De website van Groeneveld Tuinen maakt gebruik van cookies

Het aanleggen van een tuin begint met een goede voorbereiding

ADVIES       ONTWERP      REALISATIE      ONDERHOUD  

Van ontwerp naar realisatie
Net als bij de verbouwing van een huis, komt er bij de aanleg van een tuin heel wat kijken. Afhankelijk van de onderdelen van het ontwerp, wordt er onder andere gewerkt met steen (straatwerk), hout (o.a. erfafscheidingen), zand, aarde, bomen, struiken en beplanting. Met andere woorden, vóórdat u kunt gaan genieten van uw tuin, krijgt u tijdelijk te maken met meer geluid, vuil en stof en mogelijke belemmeringen.

De mensen van Groeneveld Tuinen
Zij hebben op de eerste plaats oog voor uw huis en tuin. Zij werken netjes, snel en zullen eventuele overlast tot een minimum beperken.

Goede voorbereiding en planning
Om de mogelijke ongemakken tijdens de aanleg van uw tuin zoveel mogelijk te beperken, voor u en uw buren, is een goede planning en voorbereiding belangrijk. Voor aanvang van de werkzaamheden nemen we het plan van aanpak met u door. We houden u tijdens de uitvoering op de hoogte van de voortgang en eventuele wijzigingen in de planning.